Enligt forskare på Chalmers i Göteborg ska man skrota sin bil efter 11 år

Enligt forskare på Chalmers i Göteborg ska man skrota sin bil efter 11 år

Det har blivit allt vanligare att potentiella skrotbilar i Göteborg återkommer på våra landsvägar. Bildemontering Göteborg Och det kommer att krävas kraftansträngningar för att ändra trenden. Små verkstäder, blandade seriösa och oseriösa, växer som svampar ur jorden med en takt som överskrider marknaden med bilar med reparationsbehov. För att fylla luckan av överkapacitet är det lätt att välja omhändertagning av uttjänta bilar som försätts i körbart och av besiktning godkänt skick. Det här är en lönsam och många gånger ”skattefri” verksamhet som generar billiga bilar till i allmänhet första bil ägarna. Förutom svinnet i statskassan kan väl dessa åtgärder betraktas som godhjärtade eftersom de tänkta köparna inte skulle kunna hålla sig med bil på annat sätt. Men det går naturligtvis stick i stäv med landets framtida behov att visa framsteg i miljöförbättrande åtgärder. Att skrotbilar på landsvägar går tvärs emot ställda förhoppningar om klimatförbättring. I synnerhet då transportsektorn utpekats som ett av tre områden som kräver förbättrande åtgärder. Här och NU! Med tanke på att verksamheten med dessa renoveringar även är ingången till större illegala aktiviteter måste trenden brytas. Men det är lättare sagt än gjort. Att med hjälp av någon lagstiftning försöka lösa problemet är direkt förkastligt. Det skulle bara inbjuda till större kriminalitet. En beroendeställning är under uppsegling och pengar är naturligtvis inblandade. För att förbättra miljön i fordonssektorn har subventioner införts i samband med nyköp av bilar. Hur detta har påverkat klimatet är det väl ingen som vet. Oftast saknas upprättade mätbara kvalitetsmål vid politikerbeslut. Att pengar på något sätt måste skjutas till för att lösa skrotbilsproblematiken står utom all tvivel. Och att något måste satsas på skrotbilspremier visar den nuvarande utvecklingen. Många andra europeiska länder använder med framgång något slag av premie. Eftersom vi i landet inte är världsbästa inom just detta område borde det inte kännas genant att titta på några lyckade lösningar som andra länder infört.
Copyright © 2014 Progetto arte.. Tutti i diritti riservati. Sito realizzato da PixService.it Foto di Antoniopaolicelli.com